zwężki nastudzienne

D


800/600

1000/600

1200/600

h


500

500

500

symetryczne


+

+

+

asymetryczne "kopyto"


-

+

-