komory techniczne i studnie wodomierzowe

Długości: 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m

Dłuższe elementy do 6 m wykonujemy na zamówienie.