płyty oporowe

dostępne są następujące typy:

wysokośc do 3 m